cc2be785-f4ba-4add-9fa5-df525df7e765.jpg

چاپ روی کاشی برای سنگ مزار

چاپ صارم از بهترین تونرهای موجود در جهان که ساخت کشور آلمان میباشد بهره گیری نموده و این تونر ها رنگهای زیبائی را ایجادمی نمایند

تجربه در کار به ما آموخته چگونه تصاویر را بر روی کاشی چاپ کنیم که شفافیت  درخشندگی ماندگاری و کیفیت بالائی داشته باشد تا بتوانیم آن را در اختیار مشتری قرار دهیم .چاپ روی کاشی سنگ مزار

dc766e8b-f3da-4aa8-b7f1-96f35784ca98.jpg مشاهده جزئیات