f8f1d7ad-dad0-409f-89b2-e8e5bbbd3777.jpg

چاپ روی پرچم

چاپ صارم توانائی چاپ روی انواع پرچم را دارا میباشد

چاپ روی پرچم رومیزی که بصورت یکطرفه و یا دوطرفه انجام می گردد و به همراه میله و پایه سنگی تحویل می شود

چاپ روی پرچم تشریفات با لوگو مخصوص شرکت و یا پرچم کشورها که با میله استیل و پایه برنجی میباشدچاپ روی پرچم رومیزی

55a07276-5b6e-4dac-8354-8681520369bd.jpg مشاهده جزئیات

چاپ بر روی پرچم تشریفات

b97a284e-712a-46b6-a4f1-3297404f240e.jpg مشاهده جزئیات

پرچم اهتزاز

6b89dae8-c9c4-4b39-b713-0231ab1971a3.jpg مشاهده جزئیات